Kjeringi Open 18. april 2015 - Berre for moro skuld

     

 

Håpar de vert med på Vaorens vidlaste eventyr på Leikanger 18. april 2015 :-)